Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu
   
« Powrót

Ruszyły zajęcia Miedzianej Szkoły Matematycznej

Ruszyły zajęcia Miedzianej Szkoły Matematycznej

2016-10-06

Fundacja KGHM Polska Miedź ruszyła z projektem Miedziana Szkoła Matematyczna, czyli z zajęciami dodatkowymi z matematyki dla dzieci w szkołach podstawowych rejonu Zagłębia Miedziowego.

 

W ostatnich tygodniach dzwonek ogłaszający rozpoczęcie zajęć Miedzianej Szkoły Matematycznej zabrzmiał w osiemnastu szkołach położonych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatów polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego. W każdej z takich szkół uruchomione zostały dwie grupy – jedna dla dzieci z klas I-III i jedna dla dzieci z klas IV-VI, dla których przygotowano cykl ciekawych, pozalekcyjnych zajęć z matematyki. Do grudnia 2016 r. odbędzie się łącznie 720 godzin lekcyjnych zajęć. We wszystkich szkołach objętych projektem weźmie udział łącznie 432 dzieci.

- Wspieranie nauki i edukacji jest jednym z celów statutowych Fundacji, a zagadnienia związane z nauczaniem przedmiotów ścisłych zawsze były Fundacji bliskie. W związku z tym postanowiliśmy podjąć się realizacji projektu, którego głównymi adresatami są dzieci ze szkół podstawowych naszego regionu.  Jest to projekt, dzięki któremu mamy nadzieję pokazać najmłodszym uczniom zalety „ścisłej" ścieżki edukacyjnej i rozbudzić w nich matematyczne pasje i zainteresowaniamówi Wacław Szetelnicki, prezes Fundacji KGHM Polska Miedź.

Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia otrzymał od Fundacji komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania programu – są to zarówno gotowe scenariusze,  jak i wszelkiego rodzaju materiały dodatkowe w postaci kart pracy, szablonów, instrukcji itp.

 


Miedziana Szkoła Matematyczna w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi

 

- Zdecydowaliśmy się przygotować spójny i jednakowy dla każdej szkoły program zajęć do realizacji. Będą one prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze zajęć. O pomoc w ich opracowaniu poprosiliśmy nauczycieli i metodyków przedmiotu - swojego wsparcia udzieliły nam ośrodki metodyczne w Polkowicach i Głogowie – mówi Justyna Golonka, koordynator projektu Miedziana Szkoła Matematyczna z Fundacji KGHM Polska Miedź. - W naszym projekcie nie ma podziału na dzieci zdolne i te, które mają problemy z nauką. Każdy uczeń, który zechce skorzystać z możliwości pozalekcyjnego „zaprzyjaźniania się" z matematyką, jest mile widziany!

Scenariusze zostały napisane w taki sposób, aby umożliwić prowadzącemu pracę z uczniem zdolnym, zainteresowanym matematyką, ale także dać mu możliwość pracy z tymi, których chciałoby się zmotywować by poprawili swoje wyniki. Wiele miejsca poświęcono w nich także na to, aby pokazać różnorodność zastosowań matematyki oraz wzmacniać umiejętności, które stanowią podstawę nauczania i uczenia się w ogólnym ujęciu, takie jak: koncentracja, selekcja, zapamiętywanie, dokonywanie wyborów, poszukiwanie rozwiązań.

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić najmłodszym udział w zajęciach oraz zachęcić ich do aktywnego zdobywania wiedzy, Fundacja przeznaczyła dla każdej ze szkół środki finansowe, z których zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne. Są to różnego rodzaju klocki rozwijające wyobraźnię przestrzenną, gry planszowe, zestawy specjalnych matematycznych kart do gry, mozaiki wielokątów, puzzle, tangramy i wiele innych. Pomoce te będą stanowiły ważny element zajęć Miedzianej Szkoły Matematycznej – każdy scenariusz zawiera informacje o tym, jakie pomoce zakupione ze środków Fundacji można przy jego realizacji wykorzystać.


- Liczymy także na to, że zakupione zestawy trwale uzupełnią bazę dydaktyczną szkoły i będą dla dzieci dostępne także podczas regularnych lekcji matematyki oraz innych zajęć dodatkowych odbywających się w szkołach mówi Justyna Golonka. - Chcemy, aby szkoły uczestniczące w naszym projekcie miały możliwość kontynuowania dobrych praktyk w przyszłości i w związku z tym dodatkowym wsparciem objęliśmy nauczycieli przedmiotu oraz edukacji wczesnoszkolnej. Z myślą o nich zostały przygotowane kursy ukierunkowane na nowoczesne metody nauczania matematyki.

Przygotowano 36 miejsc na takich kursach obejmujących nawet do 100 godzin zajęć zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Wezmą w nich udział w pierwszej kolejności nauczyciele aktywnie uczestniczący w projekcie Miedzianej Szkoły Matematycznej.

Na każdego uczestnika zajęć w szkołach czekają prezenty od Fundacji. Są to zestawy materiałów piśmienniczych i przyborów szkolnych, takich jak: teczki, notesy, długopisy, ołówki, cyrkle, linijki, temperówki itp. Wszystkie one zostały dobrane w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane w trakcie zajęć, ale także aby stanowiły po nich miłą pamiątkę.

W trakcie trwania zajęć prowadzona będzie Liga Zadaniowa, mająca na celu wyłonienie w każdej szkole i w każdej grupie trójki najaktywniejszych uczestników, ale także stałe zapewnienie motywacji do nauki i angażowania się w przebieg zajęć. Dzieci, które w trakcie trwania Ligi zdobędą najwyższą liczbę punktów,  w styczniu 2017 Fundacja zaprosi na uroczyste podsumowanie projektu. Podczas podsumowania przeprowadzony zostanie drużynowy konkurs matematyczny, a dla trzech najlepszych drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

 

Miedziana Szkoła Matematyczna