Dla osób fizycznych

WNIOSKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:
  • osoba pełnoletnia;
  • opiekun prawny;
  • rodzic osoby niepełnoletniej.
Szczegółowe zasady składania dokumentów, udzielania i rozliczania darowizn określa Regulamin przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź, dostępny poniżej wraz z wymaganym wnioskiem o udzielenie darowizny osobie fizycznej: Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez osobę wnioskującą.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (trwa cały rok). Składanie wniosków odbywa się wyłącznie pocztą tradycyjną.


W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, osoba fizyczna otrzymuje darowiznę na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację.


Osoba obdarowana przedstawia rozliczenie potwierdzające wydatkowanie przekazanej darowizny w terminie określonym w umowie, składające się ze starannie i rzetelnie wypełnionego „Kwestionariusza rozliczenia darowizny" oraz dodatkowej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie darowizny zgodnie z celem. Szczegółowe zasady rozliczania darowizn określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź".


Zapraszamy do zapoznania się z:
Kwestionariusz rozliczenia darowizny (DOC)