Nasze projekty
RATUJEMY ZABYTKI
PIELĘGNUJEMY TRADYCJE
   

IDEA

Wszystkie zabytki są naszym dziedzictwem i częścią narodowej, regionalnej czy lokalnej tradycji. Ich wartości nie mierzy się kwotami, ale bez stałych nakładów finansowych nie sposób je utrzymać w dobrym stanie, a niekiedy ocalić od ruiny i zapomnienia. Dlatego zgodnie z nazwą projektu Fundacja KGHM Polska Miedź chce je ratować oraz pielęgnować ich i naszą tradycję.

Spółka KGHM od lat jest mecenasem polskiej kultury, narodowego dziedzictwa i wspólnego dobra, a ten projekt jest tego najlepszym przykładem. Formą długofalowego, przemyślanego i jasno sprecyzowanego działania. Niezależnie od tego, czy zabytek ma wartość historyczną, artystyczną, czy naukową, zależy nam na tym, by utrzymać go w jak najlepszym stanie. Nasze darowizny trafiają nie tylko właścicieli obiektów, ale także do fundacji i stowarzyszeń, które skupiają wokół siebie ludzi pełnych troski o lokalne zabytki.

Ocalenie od ruiny i zapomnienia

CELE

  • Ochrona oryginalnych i unikatowych zabytków w regionie;
  • Budowanie świadomości oraz utrwalanie tożsamości historycznej i narodowej;
  • Kształtowanie wśród mieszkańców regionu wrażliwości na wartość dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • Troska o architektoniczne wizytówki regionu, takie jak m.in.: Zespół Pocysterski w Krzeszowie, Zespół Pocysterski w Lubiążu, Kolegiata w Głogowie czy Zespół Pobenedyktyński w Legnickim Polu;
  • Restauracja, rewaloryzacja, konserwacja, rewitalizacja – wspieranie darowiznami wszelkich działań prowadzących do zachowania w jak najlepszym stanie obiektów architektury sakralnej i świeckiej, zabytków ruchomych i obiektów kultury materialnej (w tym poprzemysłowej).

BENEFICJENCI

Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje
i stowarzyszenia

Muzea, fundacje i stowarzyszenia

Muzea

Kościoły

Kościoły

Instytucje

Instytucje
kulturalne

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

  • Przekazywanie darowizn na odbudowę i rewitalizację zabytków.