Nasze projekty
MIEDZIANA SZKOŁA MATEMATYCZNA
   

IDEA

„Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę" – to słowa Hugo Steinhausa, wybitnego przedstawiciela przedwojennej polskiej szkoły matematycznej. Szkoły, której pamięć przywracamy poprzez specjalny projekt realizowany w  całym regionie. To właśnie wśród uczniów gimnazjów, technikum i liceów „uprawiamy" matematykę. Najważniejszym powodem jest chęć podniesienia poziomu wiedzy wśród uczniów.

Arystoteles mówił, że matematyka jest miarą wszystkiego, dlatego poświęcamy jej dużo uwagi, zdając sobie sprawę, że uczy ona myślenia, ułatwia rozumowanie, rozwija wyobraźnię. Nie jest to jednak wiedza prosta, ale na pewno łatwiej ją przyswajać podczas ciekawych i atrakcyjnych w formie zajęć.

Zwracamy również uwagę na zalety nauk ścisłych pod kątem przyszłej edukacji i perspektyw na lokalnym rynku pracy, który mocno potrzebuje wykwalifikowanych pracowników i inżynierów. Zagłębie Miedziowe jest znane ze swoich złóż, ale najcenniejszym zasobem regionu jest wiedza jego mieszkańców. „Miedziana szkoła matemetyczna" powstała po to, by ten potencjał wspólnymi siłami wydobyć.

Wiedza kluczem do sukcesu

CELE

  • Podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
  • Przekonanie uczniów, że matematyka nie jest złem koniecznym, a prawdziwą „królową nauk";
  • Przywrócenie pamięci o wybitnych, światowej sławy matematykach potocznie nazywanych „polską szkołą matematyczną" i „lwowską szkołą matematyczną";
  • Stworzenie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć w ciekawej formie;
  • Pokazanie młodym ludziom zalet „ścisłej" ścieżki edukacyjnej.

BENEFICJENCI

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

  • Opracowanie uniwersalnego podręcznika matematycznego;
  • Poszerzanie wiedzy o działalności polskiej szkole matematycznej;
  • Produkcja filmu dokumentalnego o polskiej szkole matematycznej;
  • Organizacja cyklicznego, corocznego konkursu matematycznego i podsumowującej działania Gali Matematycznej;
  • Stworzenie sieci szkolnych kół matematycznych.