Nasze projekty
TWOJE PIĘĆ MINUT
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ (PPP)
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

IDEA

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy powinna być powszechna. Tak, by każdy z nas potrafił odpowiednio zareagować w sytuacji, gdy ważą się losy ludzkiego zdrowia lub życia. Dlatego powstał projekt, który ma rozpowszechniać wiedzę już wśród najmłodszych mieszkańców regionu, w sposób kompleksowy, przy wsparciu profesjonalistów i specjalistycznego sprzętu.

„Twoje pięć minut..." realizujemy wspólnie ze szkołami z całego regionu. Chcemy, by młodzież opanowała metody pierwszej pomocy przedmedycznej, ale jednocześnie przekazujemy im ważne wartości. Uczymy empatii i uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka. Rozwijamy odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie. Ochrona życia i zdrowia oraz współodpowiedzialność za bezpieczeństwo są niezwykle ważne dla całej spółki KGHM. Chcemy, by były równie istotne dla mieszkańców całego regionu.
Pomoc drugiemu człowiekowi, empatia

CELE

  • Przekazanie niezbędnej wiedzy, zarówno w teorii, jak i w praktyce;
  • Nauka samodzielnego udzielania pierwszej pomocy;
  • Zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka;
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu.

BENEFICJENCI

Uczniowie gimnazjów z Zagłębia Miedziowego

Uczniowie gimnazjów z Zagłębia Miedziowego

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

  • Przeprowadzanie wykładów, pokazów i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jej sposobów oraz obsługi sprzętu ratowniczego;
  • Przygotowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych;
  • Organizowanie turniejów wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • Utrwalanie wiedzy pod czujnym okiem specjalnego, stałego zespołu medyczno-ratunkowego